Обявени свободни работни места в област Силистра към 22 април

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1учител спортна подготовка, Висше образование/Спорт 1 опаковач, Средно образование; 5…

Подписаха проект за „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ в Ситово

На 05.03.2024г. кметът на Община Ситово – Сезгин Алиибрям подписа с Министерство на труда и социалната политика Административен договор №…