Обявени свободни работни места в област Силистра към 31 юли 2023 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 рехабилитатор, висше образование, рехабилитатор и кинезитерапевт 1 оператор, пътно-строителни…

Продължава изпълнението на съвместните дейности по проект „Доброгеа и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“

Продължава изпълнението на съвместните дейности по проект „Доброгеа и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“ по подмярка 19.3 „Подготовка…

Обновяват спортната площадка на ОУ „Отец Паисий“ в село Добротица по проект

На 11.07.2023г. Община Ситово подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.159-0012-C01/11.07.2023г. към проект с наименование: „Реконструкция на съществуваща открита спортна площадка за…

Всекидневна доставка по домовете на топла храна от СПОХ „Независим живот“-Ситово

Основната дейност на социално предприятие за обществено хранене /СПОХ /„Независим живот“ се изразява в приготвянето и всекидневна доставка със специализиран…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 3 юли

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше…