Държавен архив Силистра с рубрика, целяща да поддържа духовността и да запази документалното ни наследство

По повод 70-годишнината от създаването на българските държавни архиви, Държавен архив – Силистра стартира рубрика, в която ще представя личности,…