SilistraNews.net е информационно издание на Силистра, създадено да информира и популяризира обществения, икономически, културен, спортен, социален и делови живот.
Материалите публикувани в SilistraNews.net са авторски, изпратени от трети лица или с упоменат източник. В сайта са използвани снимки и видео материали с чисто илюстративeн характер, които може да не отразяват действителни лица или обекти.
SilistraNews.net дава трибуна на будните граждани да изкажат свободно мнението си или да съобщят за проблем касаещ нашето общество. Подобни материали може да откриете в рубриката „Гласът на Силистра„.
Чрез SilistraNews.net вие може да рекламирате бизнеса си чрез визуална реклама(банер) или платени публикации на преференциални цени. За повече информация може да се свържете с нашият ИТ отдел – [email protected].
За въпроси, предложения и друго може да се свържете с нас на [email protected].