Българските спортни клубове ще получат допълнително 6,5 млн. лева през 2021 г., с които ще подпомогнат дейността си

Министерството на младежта и спорта отпусна допълнително 2 милиона лева по програмата за развитие на спортните клубове. 889 клуба от…