Български младежки Червен кръст организира фотографски конкурс “HUMAN-и-ти”

“HUMAN-и-ти” е фотографски конкурс, организиран от Български младежки Червен кръст, като съпътстващо събитие, което ще отбележи 100-годишнината на организацията. “HUMAN-и-ти”…