Зеленият транспорт ще бъде водещ приоритет на новия министър на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков

Въвеждането на зелен транспорт ще бъде сред водещите ми приоритети, заяви новият министър на транспорта и съобщенията инж. Георги Гвоздейков…

За битовите потребители на регулиран пазар предвижданото средно увеличение на електроенергията е 3,63 %

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане по проект на решение относно  утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия…