Обявени свободни работни места в област Силистра към 20 септември

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 пазач, невъоръжена охрана, средно образование 1 специалист, застрахователна дейност,…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 13 септември 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 камериер/камериерка, хотел, средно образование 1 обслужващ, магазин, средно образование…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 7 септември 2021 г.

Обявени свободни работни места в област Силистра към 7 септември 2021 г. Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 30 август

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 психолог, висше образование, специалност „Психология” 2 ресурсни учители, висше…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 23 август

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 логопед, висше образование, специалност “Логопедия” 1 помощник- възпитател, средно…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 16 август

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 2 учители в група за целодневна организация на учебния ден…

Пет училища в област Силистра са със статут на иновативни през следващата учебна година

Правителството одобри Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година. Той включва 510 училища от 137 общини…