Представители на Окръжна прокуратура – Силистра и Окръжния следствен отдел посетиха училище в село Средище

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Силистра окръжен прокурор Ивелин Чафаланов и завеждащият Окръжен следствен отдел следовател Ангел Николов посетиха…