Подаване на декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на годината е до 2 ноември

Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по…

Държавата помага на работодателите да запазят заетостта на работници и служители до края на 2020 г.

Правителството прие промени в Постановление №151 на Министерския съвет от 2020г. за определяне на условията и реда за изплащане на…