Второто плащане на парични обезщетения за безработица за май обхваща над 10 хиляди души

Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати 4,925 милиона лева на 10 817 безработни лица. Те получават паричните си обезщетения за…

Допълнително финансиране за физическа активност и спортни дейности

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните…