Време за отчетност в системата за предучилищно и училищно образование в община Силистра

Празничният 24 май бе ден за отчетност. Системата за предучилищно и училищно образование (СПУО) в Община Силистра обхваща следните законодателно…

Грамота „Неофит Рилски“ се връчва на петима педагогически специалисти в областта

По повод честването на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с почетно отличие…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 18 май

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 4 общи работници, строителство на сгради, основно образование 5 сервитьори,…