Библиотеката в Силистра участва в организацията за празника „Слънчева Добруджа“

Библиотечните специалисти подредиха открита читалня, изработиха брошура с интересни факти за здравословните ползи на слънчогледовите продукти и красиви книгоразделители във…

Община Силистра с предложение 4-годишните да са в предучилищно възпитание в детските градини

Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на ПУП за електрозахранване на поземлен имот, е предпоследната докладна , а…

Община Силистра организира младежко събитие на 12 август под мотото „Предизвикай себе си“

Община Силистра и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират събитие под мотото „Предизвикай себе…