Анкета относно „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“

Община Силистра планира да кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ G16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане…

Светофарната уредба на кръстовището на ул. „7-ми септември“ и бул. „Велико Търново“ с ул. „Петър Бояджиев“ е вече в изправност

Община Силистра уведомява всички водачи на ППС, че от днес светофарната уредба на кръстовището на ул. „7-ми септември“ и бул.…