Регионална среща във Варна „Запознай се с гражданските си права!“

Национален младежки форум е най-голямата младежка платформа в България, която обединява 45 младежки организации и е пълноправен член на Европейския…