Промени в Кодекса на труда гарантират по-голяма сигурност и гъвкавост при дистанционна работа

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса на труда, с които се усъвършенства нормативната уредба за работата от разстояние и…

Компенсациите заради високите енергийни цени продължават и през месеците май и юни

Компенсациите от страна на държавата заради високите цени на електроенергията ще продължат през месеците май и юни, реши Министерският съвет…

Увеличава се таванът на помощите за бизнеса заради високите цени на електроенергията

Таванът на помощите, които отпуска държавата на небитовите потребители заради високите цени на електроенергията, ще бъде увеличен за м. април…

Република България е изготвила проект на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г.

Правителството одобри проект на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г.,…