Продължава изпълнението на противоепидимичните мерки в общините от Силистренско, нови дарения за МБАЛ Силистра

Община Алфатар продължава да предоставя административни услуги при спазване на въведените противоепидемични мерки с обслужваве на едно гише, става ясно…