Община Силистра организира младежко събитие на 12 август под мотото „Предизвикай себе си“

Община Силистра и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират събитие под мотото „Предизвикай себе…