Осигурени са средства за продължаването на програмата за топъл обяд за най-нуждаещите се през 2021 г.

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на…