Библиотеката в Силистра участва в организацията за празника „Слънчева Добруджа“

Библиотечните специалисти подредиха открита читалня, изработиха брошура с интересни факти за здравословните ползи на слънчогледовите продукти и красиви книгоразделители във…

Български младежки Червен кръст организира фотографски конкурс “HUMAN-и-ти”

“HUMAN-и-ти” е фотографски конкурс, организиран от Български младежки Червен кръст, като съпътстващо събитие, което ще отбележи 100-годишнината на организацията. “HUMAN-и-ти”…

Община Силистра с предложение 4-годишните да са в предучилищно възпитание в детските градини

Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на ПУП за електрозахранване на поземлен имот, е предпоследната докладна , а…