Силистренското кабелно радио гони седемдесет и пет години

Радиовъзел Силистра (Радиоцентър Силистра, Радиопрограма „Силистра“, Общинско кабелно радио „Силистра) – местна кабелна радиостанция. Създадена през 1949 г. Отначало е…