ЖС „Екатерина Каравелова“ продължава работа по „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености“

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – гр. Силистра продължава работата си по реализация на проект „Социалнопсихологическа биография на насилието в…

През декември приключва проектът „Превенция и защита от домашно насилие чрез надграждане в дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“

През месец декември 2021 г. приключва проектът „Превенция и защита от домашно насилие чрез надграждане в дейността на Център за…