Министерството на здравеопазването с информация за родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища: По отношение на учениците – на…

Със средства от проект на МОН ще се оборудва кабинет по изобразително изкуство и театрално майсторство за деца

Експертите от ЦПРЛ-ОДК- Силистра са изготвили проект, с който са кандидатствали и по който са одобрени по Националната програма „Предоставяне…