Обявени свободни работни места в област Силистра към 31 юли 2023 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 рехабилитатор, висше образование, рехабилитатор и кинезитерапевт

1 оператор, пътно-строителни машини, средно образование, документ за управление на фадрома

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование / Педагогика на обучението (Българска филология, Български език и литература, проф. опит да 1 г.);

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование / Педагогика на обучението (История и география);

1 чистач/ хигиенист, основно/средно образование

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование / Педагогика на обучението (Българска филология, български език и литература, български и чужд език);

1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование / Педагогика на обучението (Английска филология, приложна лингвистика, български език и литература и английски език, български и чужд език); проф. опит 10 г. по същата специалност

1 библиотекар, висше образование / Социални дейности (Библиотечно-информационни науки);

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование / Педагогика на обучението (История и цивилизация);

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование / Математика;

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование / Педагогика на обучението (Английски език);

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование / История и география;

1 общ работник, средно образование;

1 оператор, манипулатор, средно образование;

1 опаковач, средно образование;

1 шлосер-монтьор, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия;

1 механик, гараж за транспортни средства, средно образование /Транспортни услуги;

1 автомонтьор, средно образование /Транспортни услуги;

1 спедитор, висше образование/ Транспорт;

1 организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование;

1 куриер, средно образование, кат. „В”;

1 шофьор, тежкотоварен автомобил, средно образование, кат. „С”;

9 военнослужещи, войници, средно образование;

10 почиствачи, метални отливки/изделия, основно образование;

3 сърцар-формовчик, средно образование/ Машиностроене, металообработване и металургия;

3 формовчици, средно образование/ Машиностроене, металообработване и металургия;

1 работник, поддържане на железен път и съоръжения, основно/ средно образование;

1 работник, печатарска машина, средно образование;

2 работника, полевъдни, без изискване за образование;

1 тракторист, средно образование;

1 мениджър производство, висше образование/ Икономика;

1 работник, поддръжка на пътища, основно образование;

1 продавач, закуски и напитки, средно образование;

1 машинен оператор, изделия от дърво, без изискване за образование;

1 шофьор, автобус, кат. „D”, средно образование;

1 мияч, превозни средства, основно/ средно образование;

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование/ Физическо възпитание и спорт;

1 учител, ресурсен, висше образование/ Специална педагогика;

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование/ Български език и литература, френски език;

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование/ Биология и здравно образование, География и икономика;

1 рехабилитатор, висше образование / Рехабилитация и кинезитерапия.

 

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 крупие, средно образование

1 шофьор кат. „B“ ,средно образование

1 заварчик, основно образование

1 продавач на щандове и витрини, основно образование

1 пласьор, стоки, категория „В”

2 касиери, средно образование

1 обслужващ работник промишлено производство, основно образование

2 общи работници, основно образование

5 лекари, висше образование  “Mедицина”

1 продавач-консултант,средно образование, умения за работа с компютър

1 работник поддръжка ВИК, основно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За обучение по време на работа

1 мияч превозни средства

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За обучение по време на работа

1 мияч превозни средства.

 

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 склададжия, няма изискване за образование, свидетелство за управление на мотокар;

1 механик, промишлено производство, средно образование;

1 продавач – консултант, основно образование;

1 продавач – консултант, средно образование;

1 монтажник, електрооборудване,средно образование;

1 продавач-консултант, няма изискване за заемане;

1 сервитьор,основно образование;

1 лекар, обща медицина,висше образование-магистър, специалност „Медицина”;

1 общ работник, основно образование;

1 фелдшер, полувисше образование – степен „Бакалавър”, специалност „Медицина”, ЦСМП;

5 лекари, висше образование – степен „Магистър”, специалност „Медицина”, ЦСМП.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе