Обявени свободни работни места в област Силистра към 20 септември

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 пазач, невъоръжена охрана, средно образование 1 специалист, застрахователна дейност,…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 13 септември 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 камериер/камериерка, хотел, средно образование 1 обслужващ, магазин, средно образование…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 30 август

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 психолог, висше образование, специалност „Психология” 2 ресурсни учители, висше…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 23 август

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 логопед, висше образование, специалност “Логопедия” 1 помощник- възпитател, средно…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 16 август

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 2 учители в група за целодневна организация на учебния ден…

Регистрираната безработица през юни в област Силистра намалява за пореден път

Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрирана безработица в област Силистра през юни е 8,9%. Спрямо предходния…

Основни правила при работа със строителни и селскостопански машини в близост до електропроводи

Често в резултат от извършване на селскостопански и строителни дейности с транспортни средства в близост до електропроводи се случват инциденти,…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 19 юли

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 камериер/камериерка, хотел, средно образование, английски ез. и  руски ез.…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 12 юли

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 камериер/камериерка, хотел, средно образование, английски ез. и  руски ез.…