ЖС „Екатерина Каравелова“ продължава работа по „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености“

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – гр. Силистра продължава работата си по реализация на проект „Социалнопсихологическа биография на насилието в…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 15 ноември

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 10 военнослужещи, войници, средно образование 1 чистач/ хигиенист, средно образование…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 1 ноември

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 3 счетоводител,средно/ висше образование 1 шлосер-електрозаварчик, средно образование 2 шофьори,…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 4 октомври

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 логопед, висше образование „ Логопедия” 1 машинист, пътно-строителни машини,…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 27 септември

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 специалист, застрахователна дейност, средно образование 6 шивачи, средно образование…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 20 септември

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 пазач, невъоръжена охрана, средно образование 1 специалист, застрахователна дейност,…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 13 септември 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 камериер/камериерка, хотел, средно образование 1 обслужващ, магазин, средно образование…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 30 август

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 психолог, висше образование, специалност „Психология” 2 ресурсни учители, висше…

Обявени свободни работни места в област Силистра към 23 август

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/ 1 логопед, висше образование, специалност “Логопедия” 1 помощник- възпитател, средно…