Продължава изпълнението на съвместните дейности по проект „Доброгеа и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“

Продължава изпълнението на съвместните дейности по проект „Доброгеа и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., който се изпълнява от Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ заедно с партньорите от Румъния „МИГ Мунти Матсинулуй“ и „МИГ Делта Дунарии“.

Днес в община Ситово се организира фестивал за популяризиране на културното наследство на територията на МИГ Главиница – Ситово, присъстваха освен екипите на двете МИГ от Румъния и петдесет участника, деца и възрастни, които взеха участие във фестивала и представиха своите песни и танци. Фестивала бе открит от г-н Сезгин Алиибрям, кмет на община Ситово, който приветства всички гости и съграждани на събитието. Гости бяха областния управител на гр. Силистра г-н Минчо Йорданов, заместник областен управител на гр. Силистра г-н Илиян Великов, председател на общински съвет с. Ситово г-н Ридван Кязъм, заместник кмет на община Ситово Севджан Адем и др.

Във фестивала взеха участие петнадесет самодейни състави от територията на Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“, които представиха своите програми пред широката публика.

В изпълнение на Административен договор № РД – 50 – 99 от 25.11.2021 г., е заложено закупуване на активи – мобилна сцена, озвучаване и осветление към нея, пейки и шатри, които ще останат на община Ситово за провеждане на бъдещи мероприятия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе