Приключи проектът “Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца – Силистра“

Приключи Проект “Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца – Силистра“ с Договор…

Стартира създаването на оборудван кабинет по химия в СУ „Васил Левски“-Дулово

Започнаха строително-ремонтните дейности по създаването на нова модерна лаборатория по химия и хранилище за учителите, които предават по предмета ХООС…

Преподаватели от Филиал Силистра взеха участие в обучение по проект „Подкрепа за успех“

Преподаватели от Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ взеха участие в двудневно обучение на обучители, което се проведе на…

В силистренската библиотека пристигнаха нови книги по проект на Министерството на културата

В Регионална библиотека „Партений Павлович“ в град Силистра пристигна поредната пратка от нови книги по проект „Българските библиотеки – съвременни…

Община Силистра подписа договор с Фонд „Социална закрила“ по проект за подобряване на базата на центровете за деца и младежи

На 24.08.2020 година Община Силистра подписа договор № РД-04-67 от 24.08.2020 г. за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към…

Център за кариерно ориентиране – Силистра обединява 13 училища в областта в проект за „Прием след 7 клас през учебната 2020-2021 г.“

През новата учебна година Център за кариерно ориентиране към НАО „Галилео Галилей“ – Силистра ще обедини 13 училища от областта,…

Със средства от проект на МОН ще се оборудва кабинет по изобразително изкуство и театрално майсторство за деца

Експертите от ЦПРЛ-ОДК- Силистра са изготвили проект, с който са кандидатствали и по който са одобрени по Националната програма „Предоставяне…