Музикалните изпълнители създадоха страхотна празнична атмосфера на традиционния празник на село Суходол

Музикалните изпълнители създадоха страхотна празнична атмосфера на традиционния празник на село Суходол. Присъстващите се радваха на прекрасните музикални изпълнения на…

На 1 май в местността „Дере Кулак“ се проведе традиционният празник „Ден на моето родно село – Звенимир 2024“

На 01 май 2024 г. в местността „Дере Кулак“ се проведе Традиционен празник: „Ден на моето родно село – Звенимир…

Наградиха класираните участници в конкурса на тема “С добро по Великден“, организиран от Община Главиница

По повод предстоящите Великденски празници, Община Главиница и Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/…

Доброволците на Български младежки Червен кръст – Силистра облогородиха двора на СУ „Васил Левски“ в Главиница

По повод Деня на Земята доброволците на Български младежки Червен кръст – Силистра от клуб „Силата на доброто“, при СУ…