Народните читалища на община Главиница спечелиха проект за обновяване на библиотечния фонд

Проектът е по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерство на културата. Общите средства, които осигурява…

Приключи Иновационен лагер 2020 в Силистра

Успешно приключи Иновационен лагер 2020 г. Темата, по която работиха 24 девойки, бе „Предприемачески проекти в трансграничния регион България-Румъния“. Екипите,…

МКБППМН-Главиница организира конкурс по случай 16 ноември – „Ден на толерантността“

МКБППМН при Община Главиница организира конкурс по случай – 16-ти ноември „Ден на толерантността“. Конкурсът е ученически за рисунка, есе…