Обявени свободни работни места в област Силистра към 9 януари

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), висше образование /Начална педагогика/

1 учител, практическо обучение, висше образование/ Икономика (Икономика и мениджмънт на туризма)

1 специалист, средно образование /Администрация и управление/

1 отчетник, уреждане на застрахователни полици/ висше образование /Икономика/

1 военнослужещ  сержант, средно образование

16 военнослужещи войници, средно образование

1 кинезитерапевт, висше образование /Кинезитерапевт/

1 барман, средно образование;

2 сервитьори, средно образование;

5 общи работници, средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:

Обучение по време на работа

1 продавач-консултант;

1 машинен оператор, шиене на облекла

– Осигуряване на заетост

1 помощник-готвач;

1 технически сътрудник;

1 барман;

1 сервитьор;

2 работник, крайно оформление

Работни места,  разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”,  на ОП “Развитие на човешките ресурси”

1 чистач-хигиенист, основно/ средно образование;

1 работник в бар, средно образование;

 

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 общи работници, основно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

-За обучение по време на работа

6 работници зареждане на рафтове

2 продавач-консултанти

1 работник товаро-разтоварна дейност

1 общ работник

1 обслужващ бензиностанция/газстанция

*Работни места разкрити по проект „Заетост за теб”, Приоритетна ос 1: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР 2014 – 2020 г на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

1 продавач консултант, средно образование

 

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 миячи, превозни средства (ръчно), основно образование;

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – няма изисквания за заемане;

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе