Обявени свободни работни места в област Силистра към 12 декември

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, висше образование/специална педагогика, олигофренопедагогика;

1 шофьор, лек автомобил, средно образование;

1 барман, средно образование;

2 сервитьори, средно образование;

3 работника, производство на растителни масла и масло продукти от растителен произход, средно образование;

1 чистач, производствени помещения, основно/средно образование;

1 готвач, средно образование;

1 работник, кухня, средно образование;

1 монтьор, металообработващи машини, средно образование;

2 заварчици, средно образование;

1 електротехник, промишлено предприятие, средно образование/ Ел. обзавеждане на промишлени предприятия поддръжка на програмни машини;

1 шлосер, средно образование;

4 шивачи, средно образование/ производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи;

1 шлосер-електрозаварчик, средно образование, правоспособност за електрозаварчик;

6 шофьори, автобус, средно образование;

2 машинни оператори, средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;

1 корпусник, корабостроене и кораборемонт, средно образование;

2 рентгенови лаборанти, висше образование „Медицинска диагностика и лечебни технологии”;

5 медицински лаборанти, висше образование „Медицинска диагностика и лечебни технологии”;

8 медицински сестри, висше образование „Здравни грижи”;

20 лекари, висше образование „Медицина”;

5 фелдшери, полувисше образование;

2 оператори,преса, средно образование;

1 общ работник, средно образование.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:

– Осигуряване на заетост

2 организатори, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност;

3 продавач-консултанти;

1 обслужващ, магазин;

2 общи работници;

1 куриер;

1 барман;

1 сервитьор.

Работни места,  разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”,  на ОП “Развитие на човешките ресурси”

2 помощник-готвачи, средно образование;

1 работник в бар, средно образование;

2 готвачи, средно образование;

2 сервитьори, средно образование;

1 работник, зареждане на рафтове;

2 куриери, без изискване;

2 организатори, експедиция/ товаро-разтоварна и спедиторска дейност;

1 помощник-възпитател, професионален опит и умения за работа с деца;

2 продавач-консултанти, средно образование;

2 чистач/ хигиенисти, основно образование;

1 снабдител, доставчик, свидетелство за управление на МПС;

2 продавачи, разносна търговия, свидетелство за управление на МПС;

1 готвач, заведение за бързо хранене, средно образование;

1 помощник, кухня заведение за бързо хранене, средно образование;

1 автомонтьор, средно образование;

1 счетоводител, комуникативност, компютърна грамотност;

2 заварчици, средно образование;

2 техници, конструиране и технология на електронни елементи, средно образование;

2 машинисти, еднокофов, багер, пътно-строителни машини.

 

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 шофьор товарен автомобил, средно образование, кат „С”;

3 общи работници, основно образование;

1 фелдшер, ЦСМП, висше образование „Медицина“;

5 лекари, ЦСМП, висше  „Медицина“;

6 лекари, висше „Медицина“;

1 мениджър логистика,висше образование;

1 машинен оператор, шиене на облекло.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

-За обучение по време на работа

2 работници зареждане на рафтове;

1 помощник – готвач;

1 сервитьор.

*Работни места разкрити по проект „Заетост за теб”, Приоритетна ос 1: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР 2014 – 2020 г на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

1 продавач консултант, средно образование.

 

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 работник, зареждане на рафтове – средно образование;

6 социални асистента – средно образование, обект на работа с. Белица;

14 социални асистента – средно образование;

1 медицинска сестра – висше-„здравни грижи”;

1 лекар по дентална медицина – висше „Бакалавър”, специалност – „Стоматология”

5 акушерки – висше „Бакалавър”, специалност – „Медицинска сестра”;

3 медицински лаборанта – висше „Бакалавър”, специалност – „Медицински лаборант”;

1 рентгенов лаборант – висше „Бакалавър”, специалност – „Рентгенов лаборант”;

15 Медицински сестри – висше „Бакалавър”, специалност – „Медицинска сестра”;

1 Лекар – висше „Магистър”, специалност – „Ендокринология и болести на обмяната”;

1 Лекар – висше „Магистър”, специалност – „Кардиология”;

1 Лекар – висше „Магистър”, специалност – „Пневмология и фтизиатрия;

1 Лекар – висше „Магистър”, специалност – „Гастроентерология”;

2 Лекари – висше „Магистър”, специалност – „Вътрешни болести”;

1 Фелдшер/лекарски асистент – професионален бакалавър, специалност – „Медицина”;

6 Лекари – висше „Магистър”, специалност – „Медицина”.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе