Обявени свободни работни места в област Силистра към 13 септември 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 камериер/камериерка, хотел, средно образование

1 обслужващ, магазин, средно образование

1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование

5 машинни оператори, банциг, средно техническо образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, кат. ВЕ,СЕ

1 работник пълнене на колбаси, средно образование

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование / Математика и информационни технологии

1 експедитор, стоки и товари, средно образование

5 военнослужещ, войник, средно образование

1 чистач, производствени помещения, основно/ средно образование

1 резач, греди и пръти, основно образование

2 общи работници, строителство на сгради, средно образование

1 работник, кухня, средно образование

2 санитари, средно образование

1 портиер, средно образование

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование/ История и география

1 оператор изделия от бетон, средно образование

2 сервитьори, средно образование

1 продавач-консултант, средно образование

1 заварчик, средно образование

1 санитар, основно/ средно образование

1 шофьор, куриер,средно образование, кат. В, компютърна грамотност

1 куриер, служба/ офис, средно образование, кат. В, компютърна грамотност

1 производител, млечни продукти, средно образование

2 бояджии, промишлени изделия , средно образование

2 шмиргелисти, средно образование

6 заварчика, средно образование

2 шлосери-монтьори, средно образование

1 електромеханик, средно образование

1 началник, цех, средно образование

10 шивачи, средно образование

1 шлосер, средно образование

1 агроном, висше образование

1 оператор, командна зала, средно образование

21 лекари, висше образование, Медицина

2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии

2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии

14 медицински сестри, висше образование здравни грижи

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За обучение по време на работа

1 продавач-консултант – средно образование

Работни места,  разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”,  на ОП “Развитие на човешките ресурси

1 монтажник

1 портиер, средно бразование

1 сервитьор, средно образование

1 камериер/камериерка, умения за работа в екип

1 машинен оператор, металообработващи машини, средно образование

1 монтьор на двигатели на МПС, средно образование

1 монтажник, средно образование

1 пакетировач, средно образование

1 лепач, средно образование

1 машинен оператор боядисване и оцветяване на кожи, средно образование

1 машинен оператор кроене, средно образование

2 продавач – консултанти, средно образование

2 работник, кухня, средно образование

2 бармани, средно образование

1 общи работник, промишлеността, основно/ средно образование

4 общи работници, умения за работа в екип

1 заварчик, основно образование

5 работник, строителство, 2 г. стаж по професията, основно образование

 

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 работник зареждане на рафтове,основно образование

1 продавач щандове и витрини,основно образование

1 касиер,средно образовние

1 системен администратор, висше образование, специалност „Информатика“

1 учител ГЦОУД 5-7 клас, висше образование

1 психолог, висше образование, специалност “Психология“

1 водач на мотокар,средно образование, свидетелство за управление

1 шофьор, лекотоварен автомобил кат.“В“

1 продавач – консултант, средно образование

2 общи работници, без изисквания за образование

1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование

1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит

2 акушерки, висше образование, специалност “Медицина“

1 шофьор, основно образование, кат. „С“

1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните

1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол

3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит

1 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит

5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност “Медицина”

7 медицински сестри, висше образование

4 общи работници, без образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За обучение по време на работа

9 работници поддръжка

**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001“Заетост за теб“ на ОП“Развитие на човешките ресурси

1 общ работник в сервиз за смяна на гуми, основно образование

1 готвач, 1 година професионален опит

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 старши учител, общообразователен учебен предмет, гимназиален етап, висше педагогическо образование, специалност „учител по английски език”, минимален професионален опит – 10 год;

2 машинни оператори, обработка на метал, средно образование, двусменен режим на работа;

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, средно образование;

1 барман, средно образование;

3 работници, сглобяване на пластмасови изделия, средно образование;

3 работници, сортировачи, няма изискване за заемане, трисменен режим на работа;

2 оператори, производствена линия, основно образование, двусменен режим на работа;

1 медицинска сестра, висше образование, специалност „Медицинска сестра”;

6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност „Медицина” .

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Силистра
Новини Тутракан
Новини Дулово
Новини - Североизточна България
Върни се горе