Обявени свободни работни места в област Силистра към 30 август

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 психолог, висше образование, специалност „Психология”

2 ресурсни учители, висше образование, специалност „Специална педагогика”

1 оркестрант, средно музикално образование

1 диригент, средно музикално образование

1 социален работник, висше образование

2 сервитьори, средно образование

2 учители, детска градина, висше образование, специалност, „Предучилищна педагогика”

1 логопед, висше образование, специалност “Логопедия”

1 кантарджия, средно образование

1 заварчик, средно образование

1 машинен оператор, обработка на метални изделия, средно образование

1 психолог, училищен, висше образование

1 логопед – 0,5 щат, висше образование, специалност „Логопедия”

1 учител в група за целодневна организация на учебния ден в Ⅰ-Ⅳ клас, висше обр./ Български език и чужд език- английски, История, География, Педагогика на обучението по математика, Химия, Физика/

1 учител, теоретично обучение, висше образование/ Транспортна техника и технологии/

1 старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование/ Български език и литература и френски език/

3 ресурсни учители, висше образование/ Специална педагогика/

1 санитар, основно/ средно образование

1 пласьори, стоки, средно образование

2 учители в група за целодневна организация на учебния ден в Ⅰ-Ⅳ клас, висше обр./ бакалавър/ магистър/- спец. „ Начален учител”

1 шофьор, куриер, средно образование, кат. В, компютърна грамотност

1 куриер, служба/ офис, средно образование, кат. В, компютърна грамотност

1 продавач-консултант, средно образование

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование/ Комуникационна и компютърна техника/

1 учител, практическо обучение, висше образование/ Икономика на туризма, Мениджмънт на туризма/

1 главен счетоводители, висше икон. Образование / Счетоводство и контрол/

1 производител, млечни продукти, средно образование

1 оператор в командна зала, средно образование, компютърни умения

2 бояджии, промишлени изделия , средно образование

2 шмиргелисти, средно образование

6 заварчика, средно образование

2 шлосери-монтьори, средно образование

1 електромеханик, средно образование

1 началник, цех, средно образование

2 склададжии, средно образование, свидетелство за мотокар и електрокар

8 шивачи, средно образование

1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование

1 администратор, хотел, средно образование

1 логопед, висше образование, специалност “Логопедия”

1 фрезист, средно образование

1 водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), средно образование

1 заварчик, средно образование

5 шлосери, средно образование

2 шивачи, средно образование

1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование

1 агроном, висше образование

21 лекари, висше образование, Медицина

2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии

2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии

14 медицински сестри, висше образование здравни грижи

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в  направления:

– За обучение по време на работа

1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, кат. „В”

1 продавач-консултант, средно образование

 

**Работни места,  разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”, на ОП “Развитие на човешките ресурси“:

1 организатор пътувания, средно образование

1 монтьор на двигатели на МПС, средно образование

1 монтажник, средно образование

1 пакетировач, средно образование

1 лепач, средно образование

1 машинен оператор боядисване и оцветяване на кожи, средно образование

1 машинен оператор кроене, средно образование

2 резачи, метал

2 машинни оператори, металообработващи машини

6 продавач – консултанти, средно образование

2 работник, кухня, средно образование

1 сервитьор, средно образование

1 барман, средно образование

1 общи работник, промишлеността, основно/ средно образование

7 общи работници, умения за работа в екип

1 заварчик, основно образование

5 работника, строителство, 2 г. стаж по професията, основно образование

 

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 водач на мотокар, средно образование, свидетелство за управление

1 шофьор, лекотоварен автомобил кат.“В“

1 продавач – консултант, средно образование

2 общи работници, без изисквания за образование

1 консултант/промотьор/, продажби, средно образование

1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование

1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит

1 учител ДГ, висше образование, специалност „Предучилищна педагогика“

2 акушерки, висше образование, специалност “Медицина“

1 шофьор, основно образование, кат. „С“

1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните

1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол

3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит

1 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит

5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност “Медицина”

7 медицински сестри, висше образование

4 общи работници, без образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направления:

– За обучение по време на работа

10 работници поддръжка

**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001“Заетост за теб“ на ОП“Развитие на човешките ресурси“

1 общ работник в сервиз за смяна на гуми, основно образование

1 готвач, 1 година професионален опит

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, средно образование

1 барман, средно образование

3 работници, сглобяване на пластмасови изделия, средно образование

4 машинни оператори, шиене – предишен проф. опит

2 оператори, производствена линия – основно образование, двусменен режим на работа

1 медицинска сестра, висше образование, специалност „Медицинска сестра”

6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност „Медицина”

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Силистра
Новини Тутракан
Новини Дулово
Новини - Североизточна България
Върни се горе