Обявени свободни работни места в област Силистра към 23 август

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 логопед, висше образование, специалност “Логопедия”

1 помощник- възпитател, средно образование

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, английски и френски език

1 учител, теоретично обучение, висше образование/  Мебелно производство

1 учител, теоретично обучение, висше образование/  Строителство и архитектура

1 продавач-консултант, средно образование

2 учители в група за целодневна организация на учебния ден в Ⅰ-Ⅳ клас, висше обр. / български език и чужд език -английски, история, география, педагогика на обучението по математика, химия, физика/

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше физическо възпитание

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше обр. / физика, химия и изобразително изкуство/

1 завеждащ, административна служба , висше обр. /Икономика/

1 учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше обр./Математика и физика/

1 учител, теоретично обучение, висше образование/ Транспортна техника и технологии/

1 старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование/ Български език и литература и френски език/

2 ресурсни учители, висше образование/ Специална педагогика/

2 помощника на учителя, средно образование

1 санитар, основно/ средно образование

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование / Математика и информатика/

1 пласьор, стоки, средно образование

2 учители в група за целодневна организация на учебния ден в Ⅰ-Ⅳ клас, висше бакалавър/ магистър „ начален учител”

1 шофьор, куриер,средно образование, кат. В, компютърна грамотност

1 куриер, служба/ офис, средно образование, кат. В, компютърна грамотност

1 продавач-консултант, средно образование

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование/ Комуникационна и компютърна техника

1 учител, практическо обучение, висше образование/ Икономика на туризма, Мениджмънт на туризма/

1 главен счетоводител, висше / Икономическо образование/

1 обслужващ, магазин, средно образование

1 производител, млечни продукти, средно образование

1 шофьор, товарен автомобил, средно образование, кат. „СЕ“,”

1 оператор в командна зала, средно образование, компютърни умения

1 учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната

просвета, висше образование, Химия и Биология

2 бояджии, промишлени изделия , средно образование

2 шмиргелисти, средно образование

6 заварчика, средно образование

2 шлосери-монтьори, средно образование

1 машинен оператор, металорежещи машини, средно образование

1 електромеханик, средно образование

1 началник, цех, средно образование

2 склададжии, средно образование, свидетелство за мотокар и електрокар

8 шивачи, средно образование

1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование

1 учител, общообразователен учебен предмет – истории и цивилизации, висше образование

1 администратор, хотел, средно образование

2 склададжии, средно образование

1 логопед, висше образование, специалност “Логопедия”

1 чистач/ хигиенист, основно/ средно образование

1 общ работник, основно/ средно образование

1 фрезист, средно образование

3 камериери/камериерки, хотел, средно образование

1 майстор на тестени изделия, средно образование

1 водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), средно образование

1 заварчик, средно образование

6 шлосери, средно образование

2 шивачи, средно образование

1 опаковач,средно образование

1 шмиргелист, средно образование

1 електромонтьор, средно образование

1 счетоводител, висше образование/ Икономика

1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование,  кат. „В”, „С”„СЕ“,”DЕ”

1 агроном, висше образование

21 лекари, висше образование, Медицина

2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии

2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии

14 медицински сестри, висше образование здравни грижи

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в  направления:

– За обучение по време на работа

1 шофьор, лекотоварен автомобил – средно образование, кат. „В”

1 рецепционист в хотел, средно образование, владеене на чужд език

1 продавач-консултант, средно образование

 

**Работни места,  разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”, на ОП “Развитие на човешките ресурси“:

1 организатор пътувания, средно образование

1 монтьор на двигатели на МПС, средно образование

1 монтажник, средно образование

1 пакетировач, средно образование

1 лепач, средно образование

1 машинен оператор боядисване и оцветяване на кожи, средно образование

1 машинен оператор кроене, средно образование

2 резачи, метал

2 куриери, кат. В

1 работник, кухня, средно образование

6 продавач – консултанти, средно образование

2 чистач/ хигиенисти

1 барман, средно образование

4 сервитьори, средно образование, комуникативност

1 общ работник, промишлеността, основно/ средно образование

11 общи работници, умения за работа в екип

1 заварчик, основно образование

5 работник, строителство, 2 г. стаж по професията

 

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 учител в ГЦОУД 1 – 4 клас, висше образование, специалност „Начална педагогика“

1 учител НЕ на ОО 1-4 клас, висше образование, специалност „Начална педагогика и изобразително изкуство“

1 учител, общообразователен учебен предмет в ГЕ, висше образование, специалност „Физика и астрономия“

1 учител, общообразователен учебен предмет в ПЕ, висше образование специалност “Математика и информатика“

1 психолог, висше образование, специалност „Психология“

1 общ работник, без изисквания за образование

1 консултант /промотьор/, продажби, средно образование

1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование

1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит

1 учител ДГ, висше образование, специалност „Предучилищна педагогика“

2 акушерки, висше образование, специалност “Медицина“

1 машинист на автогрейдер, средно образование, свидетелство за правоспособност за управление на ПСМ/грейдер, багер, булдозер/, 1 година професионален опит

1 шофьор, основно образование, кат. „С“

1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните

1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол

3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит

1 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит

5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност “Медицина”

7 медицински сестри, висше образование

4 общи работници, без образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направления:

– За обучение по време на работа

15 работници поддръжка

1 работник товаро -разтоварна дейност

**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001“Заетост за теб“ на ОП“Развитие на човешките ресурси“

1 общ работник в сервиз за смяна на гуми, основно образование

1 готвач, 1 година професионален опит

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 барман, средно образование;

3 работници, сглобяване на пластмасови изделия, средно образование;

4 машинни оператори, шиене – предишен проф. опит;

2 оператори, производствена линия – основно образование, двусменен режим на работа;

1 медицинска сестра, висше образование, специалност „Медицинска сестра”;

6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност „Медицина” .

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Силистра
Новини Тутракан
Новини Дулово
Новини - Североизточна България
Върни се горе