Въвеждат се локални мерки в училищата в област Силистра от 23 ноември

Електронната платформа на Министерството на образованието и науката за отразяване на карантинирани ученици и служители в образователната система показва следната ситуация към 20. 11. 2020 г.

 • 4 ученици са с положителен тест, а 104 са карантинирани като контактни (на съученици или от семействата) – 108 от общо 9574 ученици в областта;
 • 54 педагогически специалисти са с положителен тест, а 12 са карантинирани като контактни – общо 66;
 • 10 служители от персонала са с положителен тест, а 7 са карантинирани като контактни – общо 17;

При карантинираните педагогически специалисти и служители преобладават тези с положителни тестове – 77 %. При учениците този процент е едва 3, 7 %.

В 26 училища (от общо 44) и в 10 детски градини (от общо 24) има ситуация с Корона вирус – поне един карантиниран учител или ученик. В 11 от тези общо 36 институции са отбелязани само по 1 карантиниран учител/служител и нито един ученик.

От 23. 11. 2020 г. в образователната система на област Силистра ще се прилагат локални мерки, според ситуацията в конкретното учебно заведение и действащите заповеди на министъра на здравеопазването (№ РД 01 – 655/ 13.11.2020 г.) и на министъра на образованието и науката (РД 09 – 3158/ 11. 11. 2020 г.).

 1. СУ „В. Левски“, гр. Главиница продължава да е на неприсъствено обучение за учениците от І до ХІІ клас до 25. 11. (сряда) включително. До изтичане на все още валидната заповед на министъра на образованието и науката, ще вземат решение как да продължи обучението.
 2. Ще продължат да са в неприсъствено обучение от разстояние в електронна среда следните училища с посочени класове и периоди:

 

общинанаселено мястоучилищепериодкласове
1АлфатарАлфатарОУ „Христо Ботев“23 – 30. 11. 20 г.V – VІІ клас
2ДуловоДуловоСУ „Васил Левски“23 – 27. 11. 20 г.І – ХІІ клас
3ДуловоПаисиевоСУ „Христо Ботев“23 – 27. 11. 20 г.V – VІІ клас
4КайнарджаГолешОУ „Васил Априлов“23 – 27. 11. 20 г.І – VІІ клас
5КайнарджаКайнарджаОУ „Черноризец Храбър“23 – 27. 11. 20 г.І – VІІ клас
6КайнарджаСредищеПГ МСС „Никола Вапцаров“23 – 30. 11. 20 г.VІІІ – ХІІ клас
7СитовоСитовоПГСС23 – 27. 11. 20 г.VІІІ – ХІІ клас
8ТутраканТутраканСУ „Й. Йовков“23 – 27. 11. 20 г.V – ХІІ клас
9СилистраСилистраЦСОП23 – 30. 11. 20 г.І – ХІІ клас

 

За тях е изпратено искане до министъра на образованието и науката.

Общият брой ученици в тези училища и паралелки е 2430 и представлява 25, 4 % от броя на учениците в дневна форма в началото на учебната година (без 32 –ма ученика в ЦСОП).

 1. Заявили са взето решение от Педагогическите съвети за редуване на паралелките, които да са на присъствено обучение следните училища:
 • ПЗГ „Добруджа“, Силистра
 • ПГМТ „Вл. Комаров“, Силистра
 • ЕГ „П. Яворов“, Силистра
 • ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Силистра
 • ПГСУАУ „Ат. Буров“, Силистра
 • СУ „Хр. Ботев“, Тутракан
 • СУ „Й. Йовков“, Окорш

За конкретния начин и график на редуване учениците ще бъдат уведомяване от класните родители или директорите. Редуването ще доведе до разреждане на учениците и намаляване на взаимодействията.

 1. Всички останали училища възобновяват присъствените занятия и следят и реагират според конкретната заболеваемост.

В училищата, които са извън горепосочените е възможно да има паралелки, които са карантинирани от РЗИ или отделни паралелки в неприсъствено обучение по решение на директора, аковъзникне висок процент болни ученици. За такива случаи родителите получават информация от класните ръководители или директорите на училищата.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе