6514 ученици от област Силистра от днес учат дистанционно

Учениците в област Силистра, които от днес са на обучение от разстояние в електронна среда са общо 6514 и представляват 68 % от броя на учениците в областтта към началото на учебната година.
Това са учениците от V до ХІІ клас във всички училища и учениците в начален етап в ОУ „Ч. Храбър“, с. Кайнарджа (до 13. 11.), ОУ „Ц. Церковски“, с. Средище (до 20. 11) и СУ „В. Левски“, гр. Главиница (до 25. 11.).

Предстои прекратяване на присъствените занятия за всички 36 ученици и в Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) за периода от 13. 11. до 20. 11. 2020 г.

Предстои прекратяване на присъствените занятия за подготвителната група и І – ІV клас (81 деца) в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Правда, община Дулово за периода от 16 до 20. 11. 2020 г.

Електронната платформа на Министерството на образованието и науката за отразяване на карантинирани ученици и служители в образователната система показва следната ситуация към момента:

  • 9 ученици са с положителен тест, а 127 са карантинирани като контактни.
  • 34 педагогически специалисти са с положителен тест, а 21 са карантинирани като контактни.
  • 11 служители от персонала са с положителен тест, а 8 са карантинирани като контактни.

Тези данни се променят постоянно, тъй като изтичат срокове на въведени лица или се въвеждат нови.

Запазва се тенденцията при карантинираните педагогически специалисти и служители да преобладават тези с положителни тестове – 60, 8 %, докато при децата и учениците този процент е само 6, 6 %.

В 23 училища (от общо 44) и в 8 детски градини (от общо 24) има ситуация с COVID-19 – поне един карантиниран учител или ученик.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе