Читалището в град Тутракан с конкурс за видеоклип „Съвременна интерпретация на Вапцаров стих“

Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1873г.“ , град Тутракан организира конкурс на тема „Съвременна интерпретация на Вапцаров стих“. Конкурсът…

МКБППМН-Главиница организира конкурс по случай 16 ноември – „Ден на толерантността“

МКБППМН при Община Главиница организира конкурс по случай – 16-ти ноември „Ден на толерантността“. Конкурсът е ученически за рисунка, есе…