Правителството одобри разходи по бюджета на МТСП за гарантиране заетостта на безработни

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социална политика за гарантиране заетостта…

Проведе се обсъждане на годишния отчет на бюджетните средства от Европейски съюз и чужди средства на Община Силистра за 2021

На 08.08.2022 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Силистра в присъствието на Председателя на Общински…