Регистрираната безработица достигна до най-ниската си стойност от 8,3% в област Силистра

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното…

Министерство на отбраната създава Национален електронен регистър за военни паметници

В заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областна комисия за войнишките паметници, свикано от областния управител…

Николай Събев: Ще внесем предложения за промени в няколко законопроекта за подобряване на безопасността на мотористите

Представители на клубове на мотористите в България изтъкнаха пред министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев проблемите, свързани с движението…