За битовите потребители на регулиран пазар предвижданото средно увеличение на електроенергията е 3,63 %

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане по проект на решение относно  утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия…

Медали и купи за цялостно представяне на Националното състезание „Таралеж“ за ученици от ОУ „Отец Паисий“

Медали и купи за цялостно представяне на Националното състезание „Таралеж“. Заслужени награди за учениците от ОУ „Отец Паисий“ за цялостно…