Представители на Окръжна прокуратура – Силистра и Окръжния следствен отдел посетиха училище в село Средище

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Силистра окръжен прокурор Ивелин Чафаланов и завеждащият Окръжен следствен отдел следовател Ангел Николов посетиха ПГМСС „Никола Йонков Вапцаров“ в село Средище.

Магистратите запознаха учениците от 10, 11 и 12 клас със структурата на съдебната система и мястото на прокуратурата в нея, с работата на Окръжните следствени отдели и защо те са важна част от Прокуратурата на Република България. Разказаха им за същността на професиите „прокурор“ и „следовател“, за отговорностите и задълженията им, както и за начините по които може да се кандидатства за заемане на такава позиция – какво образование е нужно, къде може да се придобие диплома за юрист, какъв опит и какви качества е важно да има човек, желаещ да бъде магистрат.

Учениците коментираха с прокурор Чафаланов и следовател Николов темата за проявата на агресия в училище. Физическа или вербална, тя води до сериозни последици за всеки, позволил си да упражнява тормоз над свои връстници. Двамата магистрати ясно показаха, че този вид противообществена проява не остава безнаказана и призоваха младежите да търсят други начини за решаване на спорове и проблеми.

Интересна за подрастващите беше и темата за наркотичните вещества. Притежанието им, разпространението им, употребата им, управлението на автомобил след употребата на такива вещества или на алкохол бяха сред разискваните въпроси. Учениците разбраха какви наказания ги грозят, ако си позволят да нарушат закона по тази линия. И коментираха със своите гости последиците върху здравето, които тези субстанции причиняват.

Накрая младежите имаха възможност свободно да задават своите въпроси, като демонстрираха голям интерес към работата на прокурорите и следователите. Не липсваха и желаещи да сложат модела на прокурорска тога, който бе на тяхно разположение, като така ентусиастите успяха да се доближат още повече до ежедневието на магистратите.

Срещата бе част от планираните дейности по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе