В половината училища в област Силистра има болни или карантинирани ученици или учители

Електронната платформа на Министерството на образованието и науката за отразяване на карантинирани ученици и служители в образователната система показва следната ситуация към 24. 11. 2020 г., 13 часа:

  • 10 ученици са с положителен тест, 122 са карантинирани като контактни (на съученици или от семействата) – 132 от общо 9574 ученици в областта;
  • 43 педагогически специалисти са с положителен тест, 6 са карантинирани като контактни – общо 49;
  • 7 служители от персонала са с положителен тест, 7 са карантинирани като контактни – общо 14;

В 22 училища (от общо 44) и в 8 детски градини (от общо 24) има ситуация с Коронавирус – поне един карантиниран учител или ученик.

НЕ СЕ  провеждат присъствени обучения в следните училища, за посочените паралелки и периоди:

общинанаселено мястоучилищепериодкласове
1ГлавиницаГлавиницаСУ „В. Левски“23 – 25. 11. 20 г.І – ХІІ клас
2АлфатарАлфатарОУ „Христо Ботев“23 – 30. 11. 20 г.V – VІІ клас
3ДуловоДуловоСУ „Васил Левски“23 – 27. 11. 20 г.І – ХІІ клас
4ДуловоПаисиевоСУ „Христо Ботев“23 – 27. 11. 20 г.V – VІІ клас
5КайнарджаГолешОУ „Васил Априлов“23 – 27. 11. 20 г.І – VІІ клас
6КайнарджаКайнарджаОУ „Черноризец Храбър“23 – 27. 11. 20 г.І – VІІ клас
7КайнарджаСредищеПГ МСС „Никола Вапцаров“23 – 30. 11. 20 г.VІІІ – ХІІ клас
8СитовоСитовоПГСС23 – 27. 11. 20 г.VІІІ – ХІІ клас
9ТутраканТутраканСУ „Й. Йовков“23 – 27. 11. 20 г.V – ХІІ клас
24.11 – 4. 12. 20 г.І – ІV клас
10СилистраСилистраЦСОП23 – 30. 11. 20 г.І – ХІІ клас
11ДуловоОкоршСУ „Й. Йовков“23 – 27. 11. 20 г.ІХ и ХІ клас
12ТутраканТутраканСУ „Хр. Ботев“23. 11 – 4. 12. 20 г.V – VІІ клас
13СилистраСилистраПМГ „Св. Кл. Охридски“23.11 – 27.11.20 г.VІІ и ХІ клас
14СилистраСилистраЕГ „П. Яворов“23. 11 – 4. 12. 20 г.ІХ и Х клас
15СилистраСилистраПЗГ „Добруджа“23 – 27. 11. 20 г.Х и ХІ клас
16СилистраСилистраПГСУАУ „Ат. Буров“24 – 30.11.20 г.VІІІ – ХІІ клас

 

ПГМТ „Вл. Комаров“, Силистра са избрали комбиниране на присъствено и неприсъствено обучение според учебните предмети, а не по класове.

Общият брой ученици, които към момента са на обучение от разстояние в електронна среда е 3422 и те представляват  35, 7 % от общият брой ученици от І до ХІІ клас в началото на учебната година.

Събраните дaнни във втори ден от възобновяване на присъствените занятия показва следното:

  • Среден процент ученици отсъстващи поради вирусни и респираторни заболявания – 7, 4 %
  • Среден процент болни от педагогическия персонал – 13, 4 %
  • Среден процент болни от непедагогическия персонал – 6, 4 %
  • Брой ученици, които са преминали на индивидуално обучение от разстояние в електронна среда среда, с разрешание от директора или от началник на РУО – 52
  • Брой ученици, чийто родители са подали заявления за разрешаване на отсъствия по семейни причини – 90

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе