Правителството осигури познавателни книжки за 4-годишните деца безплатно

Министерският съвет промени Постановлението за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, с които се гарантират…