НАП продава на търг отнети в полза на държавата оръжия

Териториалната дирекция на НАП София продава на търг с тайно наддаване 1165 пистолети на обща стойност 126 285 лв. Част от оръжията са иззети от МВР от собственици, чиито разрешителни са изтекли, а други са отнети от притежателите им със съдебни или прокурорски актове.

Предлаганите пистолети са разделени в общо 3 групи, като кандидат-купувачите имат възможност да наддават за една или повече от тях. Те могат да видят оръжието само след предварителна заявка, направена до 31.08.2023 г. Огледите и предложенията за участие в търга ще се правят от 13 септември до 15 септември 2023 г. за всяка група поотделно.

Пистолетите се съхраняват в Централния оръжеен склад на МВР.

За участие в търга, който е насрочен за 20 септември,  се допускат само лица, платили депозит 20 % от началната тръжна цена за съответната група, и които притежават необходимите лицензи по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Повече информация за условията и изискванията към участниците в търга може да бъде намерена в Портал за продажби на Национална агенция за приходите.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе