Подаване на декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на годината е до 2 ноември

Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по…