Интердисциплинарен урок в ИСУ „Христо Ботев“ по Човекът и природата, Компютърно моделиране и Информационни технологии

Учениците от петите класове при Иновативно средно училище (ИСУ) „Христо Ботев“ днес проведоха пред учители, родители и гости открит урок по Човекът и природата и Роботика и Програмируеми устройства. Урокът се осъществи заедно с двата класа в двата компютърни кабинета отворени в общо пространство. Трите преподавателки – ст. учител Анна Георгиева и учители Ивелина Иванова и Наталия Георгиева поднесоха много интересен интердисциплинарен урок, в който съчетаха беседа, демонстрация, интерактивни методи, работа по работни листи, видеофилм и самостоятелна работа с практическа задача. Те водеха учениците през света на познанието на огромни стенни монитори, като имаше провокиране на знания прилагане на код за извършване на дейности чрез пинове, светлинни сензори чрез блоково програмиране и пр., а се оказа, че петокласниците не се затрудниха в нито една задача. Учениците демонстрираха умения да прилагат основните възможности на съвременните програмируеми устройства, реализираха компютърни модели на тестер проводници, имаха представа за различието на веществата по отношение на способността им да провеждат електрически ток. Те много добре се справяха с основните понятия като алгоритъм, светодиоди, атомно ядро, micro:bit – платки, крокодилски щипки и пр. В края на урока учениците бяха усвоили новото понятие „електропроводимост“ не само теоретично, но и практически чрез компютърен стимулатор за тестване на електропроводимост.

На открития урок гости бяха Фатме Османова и Ивелина Петрова – експерти от РУО Силистра, Даринка Иванова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, Пламенка Ангелова – „Връзки с обществеността“ в Община Тутракан, директорът на училището Дияна Станкова и зам.-директорът Веселина Стефанова.

Да припомним, че училище „Христо Ботев“ е иновативно с Решение на МС №601/17.08.22 г. за учебната2022/23 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе