6 училища в областта са с нови директори

Приключи конкурсът за заемане на свободни длъжности за директори на 6 училища в 5 населени места в област Силистра, както и за директор на Център за подкрепа за личностно развитие – НАО „Г. Галилей“ Силистра.

Резултатите от конкурса са следните:

  • НАО „Галиео Галилей“ – Нели Иванова (досегашен началник на отдел „Образование младежки дейности“ в община Силистра, която бе единствен кандидат, а и преди това е работила в Обсерваторията;
  • ОУ „Иван Вазов“, Силистра – Росица Трендафилова (досегашен временно изпълняваща длъжността, а преди това – зам.-директор в училището);
  • ОУ „О. Паисий“, Силистра – Галя Илиева (досегашен зам.-директор в ЕГ „П. Яворов“, Силистра, преди това в РУО на МОН, а още преди това – в СпУ „Дръстър“, Силистра);
  • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Брадвари – Марияна Андонова (досегашен временно изпълняваща длъжността, единствен кандидат);
  • СУ „Хр. Ботев“, с. Паисиево – Айсел Ахмед (досегашен зам.-директор, единствен кандидат);
  • СУ „Й. Йовков“, Тутракан – Анка Атанасова (досегашен директор на ОУ „От. Паисий“ в с. Ст. Караджа);
  • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Нова Черна – конкурсът приключи без избор, проведен бе само с един кандидат.

Конкурсът премина в две части – тест на 27.07. – едновременно в цялата страна, а на следващия ден – интервю с комисия в състав: двама членове на РУО (началниците на двата отдела), трима представители на различни институции: МОН, община Силистра и на Обществен съвет на съответното училище.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе