Представят в национален телевизионен ефир алфатарeца Стефан Боздуганов – виден деец на ВДРО в борбата за освобождение на Южна Добруджа

На историка изследовател от Варна Валентин Събков, автор на сборника „Без борба – няма свобода“, предстои ново телевизионно предизвикателство в…