Анализ на резултатите от Национално външно оценяване в края на ІV клас, област Силистра 2024 г.

Снимка: Заедно в час

На националното външно оценяване по Български език и литература (БЕЛ) на 27 май 2024 г. в област Силистра се явиха 694 ученици. Техният среден брой точки е 65, 54 от максимален 100 (мин. год. – 62, 39). Превърнат в оценка този резултат е 4, 61.

Повишаването на средния областен резултат в сравнение с миналата година е с 3, 15 точки. Така е компенсирано миналогодишното намаление на точките спрямо 2022 г. (-1, 12 т.). и е добавено още повишение.

Средният национален резултат е 72, 63 точки. Разликата между областния и националния резултат е – 7, 09. Намалена е негативната разлика спрямо 2023 г., когато изоставахме с 8, 13 т. и се завръщаме към нивото от 2022 г. (- 6, 95 т.).

По среден брой точки по БЕЛ за областта нашата област е на 23- о място от общо 28 позиции. След област Силистра са Шумен, Видин, Кърджали, Ямбол и Сливен.

Първите 5 училища по БЕЛ:

Населено мястоучилищеСреден брой точки по БЕЛ – 2024
СИЛИСТРАОсновно училище „Иван Вазов“85,97
ТУТРАКАНСредно училище „Христо Ботев“82,41
СИЛИСТРАОсновно училище „Отец Паисий“81,19
СИЛИСТРАСредно училище „Никола Йонков Вапцаров“80,78
СИЛИСТРАОсновно училище „Св. Св. Кирил и Методий“74,19

 

Първите 4 училища запазват челните си места спрямо миналата година, с малки размествания.

Последните пет по среден успех са училищата в селата Зафирово, Голеш, Нова Черна, Чернолик и Кайнарджа. Най-ниският резултат е в ОбУ „Иван Вазов“, Зафирово – 34,18 т. Училищата в Кайнарджа, Зафирово и Голеш повтарят последните си места от миналата година..

На НВО по Математика на 29 май в област Силистра средният брой точки за областта е 65, 84 от максимален 100 (мин. год. – 58, 8). Превърнат в оценка този резултат е 4, 64.

През 2023 г. успехът по математика отбеляза значителен напредък спрямо 2022 г. с 6, 48 т. Това равнище не само че е запазено, но и към него се добавят още 7, 04 точки повишение.

Средният областен резултат по математика обаче изостава от средния национален резултат (70, 53), но с по- малка разлика спрямо предходните години. Докато през 2022 и 2023 г. изоставането ни от националния резултат бе с 5, 58 т., то през 2024 г. негативната разлика между областния и националния резултат е 4, 69 т.

По среден брой точки по Математика нашата област е на 19- о място от общо 28 позиции. След област Силистра са Враца, Ямбол, Кърджали, Шумен, Разград, Монтана, Пазарджик, Видин и Сливен.

Първите 5 училища по математика:

Населено мястоучилищеСреден брой точки по мат. – 2024
СИЛИСТРАОсновно училище „Иван Вазов“82,8
СИЛИСТРАОсновно училище „Отец Паисий“78,62
СИЛИСТРАСредно училище „Никола Йонков Вапцаров“75,14
АЛФАТАРОсновно училище „Христо Ботев“72,82
ТУТРАКАНСредно училище „Христо Ботев“70,56

 

Трите училища от гр. Силистра повтарят присъствието си в първата петица.

Последните 5 училища по средни резултати по математика са в училищата в селата Паисиево, Средище, Зафирово, Калипетрово, Ситово. Най-ниският резултат е 39,9 т. в СУ „Хр. Ботев“, Паисиево.

Областните резултати и по двата предмета са почти еднакви, с което е преодоляно традиционното изоставане на успеха по математика.

В област Силистра няма училища със средни резултати под 3.00 и по двата предмета.

И по двата предмета резултатите на момичетата са по- високи от тези на момчетата, но по математика разликата е по- малко.

За четвърта година областните оценители не оценяват учениците от собствената си област. Оценяването се извършва анонимно, от двама проверители, независимо един от друг, които получават в ел. платформа за проверка анонимни изпитни работи, насочени на случаен принцип от цялата страна.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе