25 май – сесия на Общински съвет-Силистра

Общо 13 точки разгледа на днешната майска сесия Общинския съвет в Силистра. Избор на временна комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Силистра бе докладна, внесена от д-р Мария Димитрова, председател на Общински съвет – Силистра.

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, внесе докладна, касаеща доклад на Балансова комисия 2023 г., за приемане на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия по приключването към 31.12.2022 г., разпределяне на печалбата и освобождаване от отговорност за 2022 г. на управителите на дружествата.

Разпределение на средства от бюджета на Община Силистра за 2023 г. по Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и
приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Силистра за 2023 г. бяха също докладни, внесени от градоначалника. Точки в дневния ред бяха продажба на общинско жилище, находящо се в с. Айдемир, ул.„Лазурна” № 10, етаж 4, апартамент № 11, на наематели, настанени по административен ред, продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Силистра, ул. „Рила” № 6, етаж 6, апартамент № 21, на наемател, настанен по административен ред, и разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Българка. Друга точка, внесена от д-р Найденов днес бе осигуряване на финансови средства за участието на Николай Йорданов Георгиев от ХIа клас, Александър Николаев Мораров от XIа клас, ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра и г-жа Искра Николова, старши учител по информатика и ИТ в състезание по ИТ – Microsoft Office World Championship 2023, което ще се проведе в Орландо, Флорида, САЩ.

Последните три докладни, включени в дневния ред касаеха актуализиране състава на членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Силистра, промяна на мястото на предоставянето на социална услуга „Асистентска подкрепа“ и приемане на Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. и Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. Докладни, също внесени от д-р Юлиян Найденов.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе