Правителството прие промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства

Правителството прие промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, с която се поставят крайни срокове за използването на олово в някои автомобилни компоненти. Оловото, живакът, кадмият и шествалентният хром са забранени в материалите, освен когато тези метали не могат да бъдат заменени.

Оловото ще може да се употребява в алуминиеви сплави за обработване на металорежещи машини в моторни превозни средства и резервните части към тях, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2028 г. За приложението на оловото в медни сплави, в батерии с напрежение 12 V и в батерии с напрежение 24 V в превозни средства със специално предназначение се предвижда нов срок за преразглеждане на освобождаването от забраната – до 2025 г.

Поставя се и краен срок за наличието на олово в батериите, които не се използват за задвижване на леки автомобили, бусове и лекотоварни превозни средства, и са с приложения различни от посочените по-горе в моторните превозни средства и резервните им части, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2024 г.

Промените в Приложение №1 към наредбата се правят за синхронизиране с Делегирана директива (ЕС) 2023/544 на Комисията от 16.12.2022 г. за изменение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията във връзка с употребата на олово в алуминиеви сплави за целите на обработката на металорежещи машини, в медни сплави и в определени батерии.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе