До 30 април се удължава срокът на Програмата за подпомагане на украинци

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Програма), приета с РМС № 317 от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решение № 141 на Министерския съвет от 2023 г.

С Решението се удължава срокът на действие на Програмата до 30 април 2023 г. при действащите в момента условия.

Определя се и срокът на валидност на издадената регистрационна карта на чужденците, на които е предоставена временна закрила от Държавна агенция за бежанците – до 4 март 2024 г.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе