На случаен принцип, чрез жребий, бяха изтеглени серийните номера на машините за гласуване

Чрез жребий с генератор на случаен принцип, свободно достъпен в интернет – RANDOM.ORG, днес бяха изтеглени серийните номера на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване. На тегленето, в Министерство на електронното управление, присъстваха експерти от Български институт по стандартизация (БИС) и Български институт по метрология (БИМ), представители на Обществения съвет на ЦИК, както и представители на политическите партии.

За втори пореден път жребият бе проведен публично и за първи излъчван на живо. Целта на процеса е да удостовери типовете машини, а не всички налични такива. Това е заложено и в актуализираната Методика, за оценяване и удостоверяване на съответствието на доставените типове машини за гласуване, определени от ЦИК. Удостоверяването на машините се извършва съгласно чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на приложимите технически спецификации.

Четирите екипа, които ще извършат удостоверяването ще проверят дали документацията на машините, отговаря на изискванията на ЦИК, Изборния кодекс и техническата спецификация. БИМ ще извърши лабораторни изследвания за неправомерни излъчвания в пространството от машините. Ще бъдат проверени сигурността на информацията, която устройствата съхраняват и обработват, както и дали софтуерът и хардуерът на машините за гласуване отговарят на заложените в Изборния кодекс параметри. С оглед законово установения срок в Изборния кодекс, ЦИК следва да предостави на Министерство на електронното управление машините, които бяха определени чрез жребия, за да започне и същинският процес по тяхното удостоверяване.

Копие от протокола, съдържащ изтеглените номера на машините, получени от генерирането им на случаен принцип, е предаден на ЦИК, с цел предоставяне на техническите устройства и съпровождащата документация в максимално кратък срок.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе