ОДБХ – Силистра ще трябва да подготви доклад за безстопанствените кучета до 7 март

В отговор на разпореждане от Българска агенция по безопасност на храните към Министерство на земеделието в страната всяка Областна дирекция за безопасност на храните, включително в Силистра, ще трябва до 7 март т.г. да изготви доклад с актуални данни за областта във връзка с безстопанствените кучета. Докладът е във връзка с разпоредбите от Наредба №4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.

За изпълнение на разпореждането бе проведена координационна среща на екипа от ОБДХ – Силистра, начело с нейния директор д-р Венелин Димитров, и Областна администрация, представена от Димитър Тодоров – заместник-областен управител на област Силистра. Обсъдени са съдържанието на доклада, представящ обективна по темата картина, актуална към настоящия момент за областта, както и срокът на неговото изпълнение.

Събраната информация ще влезе в обобщен материал, който ще бъде публикуван на страницата на Агенцията и ще стигнедо МЗ. Докладът е необходим по повод процедурите по изпълнение на Програмата и съответно механизма на финансиране. В доклада по общини ще влязат в таблица на база протоколи данни за кучетата по населени места по различни компоненти, включително приблизителна възраст, пол, видимо здравословно състояние, наличие или отсъствие на видима маркировка за извършена кастрация.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе