Национален конкурс „Коледна звезда“ – Белица/Тутракан 2022

ОБЩИНА ТУТРАКАН, НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1942 г.‘‘ с. БЕЛИЦА, АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, СТИВ ХАРАЛАМБИЕВ – ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ТУТРАКАН, СДРУЖЕНИЕ „ОБИЧАМ, МЕЧТАЯ, ТВОРЯ“

ОБЯВЯВАТ

III-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
„КОЛЕДНА ЗВЕЗДА‘‘

РЕГЛАМЕНТ

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ИМАТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА, В ТОВА ЧИСЛО И ВСИЧКИ БЪЛГАРЧЕТА, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН СТРАНАТА. КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА:

I. ОНЛАЙН ЕТАП – ПОЛУФИНАЛ, В КОЙТО УЧАСТВАТ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ В ПЕРИОДА 1.11. – 10.12.2022 г.
Конкурсът се провежда в три категории: 1. Конкурс за изработка на коледна/новогодишна картичка, рисунка, украшение или сурвакница.
УСЛОВИЯ В ПОДКАТЕГОРИЯ „МОЯТА КОЛЕДНА/НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА“
РЕГЛАМЕНТ:
Право на участие в конкурса имат всички български деца, в това число и всички българчета, живеещи извън страната.

КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА:

I. ОНЛАЙН ЕТАП -ПОЛУФИНАЛ, НА КОЙТО УЧАСТВАТ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ (1.11. – 10.12.2022 г.)
КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ТРИ КАТЕГОРИИ:

1. КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТКА НА КОЛЕДНА /НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА, РИСУНКА, УКРАШЕНИЕ ИЛИ СУРВАКНИЦА.
УСЛОВИЯ В ПОДКАТЕГОРИЯ „МОЯТА КОЛЕДНА /НОВОГОДИШНА КАРТИЧКА“:
– всеки участник има право само на една картичка, само на една рисунка, едно украшение или сурвакница или може да участва в четирите варианта , но с по едно изделие.
– всяка картичка трябва да е с размер не по-голям от 20/15 см и не по-малък от 15/10 см. Картички, извън допустимите размери няма да бъдат приемани.
– всяка картичка трябва да е изработена от твърда хартия, картон или друг подобен материал. Картички, изработени от листи от тетрадка, хартия за принтиране или друг подобен материал няма да бъдат оценявани.
-на гърба на всяка картичка да е записано името на детето – участник, населено място, годините, класа и институцията, която представлява.
– материалите и формата на картичките са по избор на участниците.
– допускат се до 10 картички/рисунки/украшения/сурвакници при групово организирани участия от детски градини, училища, кръжоци, читалища и др. институции.
УСЛОВИЯ В ПОДКАТЕГОРИЯ „МОЯТА КОЛЕДНА/НОВОГОДИШНА РИСУНКА“:
– всяка рисунка е с размер не по-малък от 18/28 см и не по-голям от 60/40 см.
– за всяка допусната рисунка е използван картон, платно или друг вид твърд материал. (Рисунки върху принтерна хартия, листи от тетрадка или друг подобен мек материал,няма да бъдат оценявани).
– на гърба на всяка рисунка да са написани имената на детето – автор, населено място, години и институция.
– материалите/вид боя, пастел, моливи и др./ са по избор на участниците.
– по желание на участниците, рисунката може да бъде оформена в рамка или друг вид естетическа обложка.
Възрастови групи в категория „Моята коледна/ новогодишна картичка, рисунка,украшение,сурвакница“: – Първа възрастова група – деца от детските градини. – Втора възрастова група – деца от 1 до 4 клас. – Трета възрастова група – деца от 5 до 7 клас. – Четвърта възрастова група – деца от 8 до 12 клас.
Журито с особено внимамние ще следи за детското присъствие и участие в изработката на картички и рисунки – това в най-голяма степен ще се отнася за 1-ва и 2-ра възрастови групи! Участниците в тази подкатегория получават диплом, медал и предметна награда за класираните на 1, 2, 3 място. Поощрение и похвален лист – за всички останали.
10-ТЕ НАЙ-ДОБРИ РИСУНКИ ЩЕ БЪДАТ ИЗЛОЖЕНИ В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН.
Вчастниците в подкатегория „Рзработка на коледна картичка, украшение и сурвакница“ не заплащат такса за участие. всички допуснати изделия – картички, сурвакници, украшения, ще бъдат оценени и обявени за продажба на коледен базар, а събраната сума – дарена за кауза.
Вчастниците в тази подкатегория получават диплом за класираните на 1,2, 3 място, похвален лист за всички останали, с изключение на участниците в 1-ва възрастова група, които ще получат предметни награди за класиралите се индивидуално на 1-во място. Опускат се предметни награди за 1, 2, 3 място за групови участия от детски градини, училища и др. институции.

Всеки участник в подкатегория „моята коледна рисунка“ заплаща такса за участие в размер на 10 лв, като сумата се превежда по сметка:
БАНКА ДСК
IBAN BG26STSA93000029434175
BIC STSABGSF
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ОБИЧАМ, МЕЧТАЯ, ТВОРЯ“

В основанието на плащането да са написани име и фамилия на участника и категорията/категориите, в които участва. Участниците в тази подкатегория получават диплом, медал и предметна награда за класираните на 1, 2, 3 място. поощрение и похвален лист – за всички останали.
Заявките за участие в тази категория са самите творби – картички, рисунки, украшения, сурвакници, които е необходимо да изпратите по пощата на адрес: гр. Тутракан, п.к. 7600, общ. Тутракан, за коледна звезда , ул. „Родина“ №50; по куриер на адрес:
ДО ОФИС СПИДИ, ГР. ТУТРАКАН,
ПОЛУЧАТЕЛ: ИВЕЛИНА ЙОРГОВА, ТЕЛЕФОН – 0878584065
ИЛИ ДА ОСТАВИТЕ НА ПОРТАЛА НА ЗАВОД „ТЕРМА‘‘ – ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ГР. ТУТРАКАН.
Към творбите – рисунки, да бъде прикрепено копие от платежно нареждане за платена такса за участие за подкатегория „Моята коледна/новогодишна рисунка‘‘. Срок за предаване на творбите – 10.12 2022 г.
Всички въпроси, свързани с тази категория, може да отправяте към Силвия Петрова, организатор и служител на НЧ „Христо Ботев-1942‘‘ с. Белица или към Ивелина Йоргова,т елефон: 0878584065.
2.КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА – ПРОЗА ИЛИ ПОЕЗИЯ НА КОЛЕДНА/НОВОГОДИШНА ТЕМА.
УСЛОВИЯ:
– участниците могат да се включат с проза – есе разказ, разсъждение, приказка или с поетична творба на коледно-новогодишна тема. Всяка творба – проза, е с обем от 1 до 3 печатни страници с размер на шрифта 12 Times New Roman.Всяка творба – стихотворени, е със същия шрифт и обем.
– всеки участник има право само на една творба – проза или само на една творба – поезия, или и на двете.
– няма да бъдат допускани участия от предходни издания на конкурса, от други конкурси или напълно или частично заимствани от други източници.

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ТРИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
– Първа възрастова група – 8 до 11 навършени години.
– Втора възрастова група – от 12 до 14 навършени години.
– Трета възрастова група – от 15 до 18 навършени години.
Всеки участник заплаща конкурсна такса в размер на 10 лв за всяка изпратена литературна творба, която се превежда по сметка на читалище:
БАНКА ДСК
IBAN BG44STSA93000008097343
BIC STSABGSF
НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1942‘‘.
В основанието за плащане да са написани имената на участника и категорията, в която се изявява. За заявка за участие се счита, изпратена на [email protected].
Творба като прикрепен word файл и рикрепен jpg файл на копие от платена такса участие трите имена на детето, населено място, години, институция, която представлява – написани в самия имейл.
Журито определя 1, 2, 3 място, поощрения и в двете подкатегории. Всеки класиран получава диплом, медал и предметна награда. Всички останали участници получават похвален лист.
По преценка на организаторите и ако условията позволяват, една от най-добрите литературни творби ще бъде адаптирана и драматизирана.
Драматизацията ще бъде видео представена в деня на награждаването.По преценка на организаторите 3 от най-добрите стихотворения ще бъдат прочетени и видео представени от популярни литературни дейци, актьори и др.
СРОКЪТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТВОРБИ Е ДО 10.12. 2022 г.
Всички въпроси, свързани с тази категория, може да отправяте към Силвия Петрова, организатор и служител на НЧ „Христо Ботев-1942‘‘, с. Белица. Телефон: 0885505780.
3.МОЯТА КОЛЕДНА /НОВОГОДИШНА ПЕСЕН.
КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В 3 НАПРАВЛЕНИЯ:
– Изпълнение на забавна/поп песен на коледно-новогодишна тема – българска или чуждоезична – по избор на участника. – Изпълнение на българска поп песен, която не е задължително да е на коледно-новогодишна тема. – Изпълнение на фолклорна песен
УСЛОВИЯ: – Всеки участник може да се включи само с една песен в направление. – Всеки участник може да се включи и в трите направления.
– Участниците се включват индивидуално или във вокални формации – дует, трио, квартет, квинтет, вокална група, хор.
– Всички участници изпращат непрофесионално видео в близък план и да се вижда ясно участникът. Изключение от това условие важи само за вокалните формации. Видеото да е в домашни условия или от мястото на репетиции на изпълнителя.
Препоръчително е записът да е без микрофон. Допуска се използване на микрофон, но той да е без допълнителни ефекти и без каквато и да е софтуерна обработка. Записи от предходни издания или от други конкурси няма да бъдат приети.
Некачествени записи/записи от помещения с голяма акустика – бани, коридори и др., записи, на които не се вижда ясно участникът, неглижирано облекло и визия и др./ няма да бъдат приети.
ВСИЧКИ ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ В СЛЕДНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
– Първа възрастова група – от 4 до 7 навършени години. Втора възрастова група – от 8 до 10 навършени години. – Трета възрастова група – от 11 до 14 навършени години. Четвърта възрастова група – от 15 до 18 навършени години. Пета възрастова група – „Аз и моето семейство“, в тази група право на участие имат деца и техни роднини без ограничения в годините или родствените връзки.
Всички вокални формации са разпределени в следните възрастови групи:
– Първа група – от 4 до 9 г. – Втора група – от 10 до 13 г. – Трета група – от 14 до 18 г. При формации, в които участват деца на различни години, определящо значение има най-големият участник.
ВСИЧКИ ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ ЗАПЛАЩАТ КОНКУРСНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 10 ЛВ ЗА ВСЯКА ИЗПЪЛНЕНА ПЕСЕН В СЪОТВЕТНАТА ПОДКАТЕГОРИЯ.

Таксата се заплаща по банков път по сметка на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ОБИЧАМ, МЕЧТАЯ, ТВОРЯ“:
БАНКА ДСК
IBAN BG26STSA93000029434175
BIC STSABGSF
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ОБИЧАМ, МЕЧТАЯ, ТВОРЯ“

Копие от платежното нареждане се прикрепя към заявката за участие. за заявка за участие се счита изпратен видео запис на имейл
[email protected], прикрепено jpg копие от платена конкурсна такса, трите имена на изпълнителя, подкатегория /категории, в които участва, населено място, години и ръководител – написани в самия имейл. Всички вокални формации, без значение от броя участници в тях ,заплашат такса от 20 лв за всяка изпълнена песен.
В трите подкатегории журито определя 1, 2, 3 място и поощрения. всички класирани на 1, 2, 3 място получават диплом и медал всички останали изпълнители – похвален лист.
Критерии за оценка: 1. Правилно интониране, тембър, майсторство;
2.Избор на песен; 3.Цялостно присъствие и въздействие.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ – ДО 18.00 ЧАСА НА 10.12.2022 г.
Всички въпроси, свързани с тази категория, може да отправяте към Антония Камбурова, организатор, служител в НЧ „Христо Ботев -1942 г.“ ,с. Белица. Телефон: 0895922890.
II. ПРИСЪСТВЕН ЕТАП – ФИНАЛ НА 22.12.2022 Г., ГР. ТУТРАКАН,
СЛЕД СЕЛЕКЦИЯ В ТРИТЕ ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ ДО ПРИСЪСТВЕН ЕТАП ЩЕ БЪДАТ ДОПУСНАТИ:
– „Моята коледна рисунка‘‘ – до 10 деца с най-висок общ резултат;
– „Моята коледна приказка/стихотворение“ – до 10 деца с най-висок общ резултат;
– „Моята коледна /новогодишна песен“ – до 8 деца в подкатегория /общо 24/, с най-висок общ резултат.
ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ ЗА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ В КОНКУРСА НА ЖИВО:
– Голямата награда „Коледна звезда“ в трите категории;
– Наградата на община Тутракан;
– Наградата на НЧ „Христо ботев-1942 г.“, с. Белица;
– Нградата на Сдружение „Обичам, мечтая творя“;
– Наградата „Носители на светлина“;
– 1, 2, 3 място;
– Специални награди и награди на спонсорите.
Участниците на финален етап ще представят себе си и своя талант след поставени на място задачи: 1. „Моята коледна/новогодишна рисунка“ – участниците рисуват по поставена на място тема/теми,свързана/и с коледа и нова година. 2. „Моята коледна/новогодишна приказка“ – участниците пишат по поставена на място тема/теми, свързана/и с коледа и нова година.
3. „Моята коледна песен“: конкурсът протича в 3 тура.
3.1. коледна песен или рождествена песен – изпълняват всички допуснати.
3.2. песен на български език (поп или фолклор) – изпълняват само първите 15 деца с най-висок резултат след участието в 1-ия тур.
3.3. забавен тур „Пей за приятел“. всички отпаднали деца в 1 тур могат по собствен избор да „спасят“ себе си и да прибавят точки към своя резултат, след като посочат човек от публиката – родител, гост, член на жури, приятел, участник и др., който да изпее песен в дует с участника а оценката ще бъде прибавена към резултата му. Допуснатите участници ще бъдат уведомени на 15.12.2022 г. след подвърждение те ще полуат имейл с условия за участие, както и задачите, които ги очакват на присъствен етап. Разходите по пребиваване на конкурсния ден – 22.12.2022 г., в гр. Тутракан са за сметка на участниците.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И НАГРАЖДАВАНЕ
Резултатите от онлайн етапа и от присъствения етап ще бъдат обявени на тържествена гала вечеря-концерт, който ще се предава на живо във фейсбук страницата на конкурса от 18.30 часа на 22.12.2022 г.
Журиращите комисии в трите категории са съставени от изявени професионалисти в съответните области. Членовете на журито оценяват индивидуално и независимо един от друг всички, спазили условията за участие.
Всеки участник може да получи своите оценки след предварително запитване на посочения имейл и след обявяване на резултатите.
Наградените участници ще получат своите призове от онлайн етапа по куриер за собствена сметка след 10.01.2023 г., а всички получили „Поощрение“ и „Похвален лист“ – по електронната поща.
Наградените участници от гр. Тутракан могат да получат на място (завод „Терма“) своите награди от 3 до 10.01.2023 г.
Участниците от община Тутракан са освободени от такса за участие във всички категории организаторите си запазват правото за промени в регламента.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе