Обявени свободни работни места в област Силистра към 24 октомври 2022 г.

Обявени свободни работни места в област Силистра към 24 октомври 2022 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

6 шофьори, автобус, средно образование;
2 машинни оператори, средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;
5 военнослужещи войници, средно образование;
3 шивачи, средно образование;
1 приемчик, мляко, средно образование;
1 работник, производство на млечни продукти, средно образование;
1 огняр, средно образование, квалификация за огняр;
1 готвач, средно образование/Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг;
2 корпусници, корабостроене и кораборемонт, средно образование;
1 стоковед, средно образование;
1 строителен техник, проектно-технически отдел, средно образование/строителство;
1 заварчик, средно образование;
1 механик, промишлено оборудване, средно образование;
1 работник, зареждане на рафтове, средно образование;
2 шивачи, средно образование/текстил облекло, обувки и кожи;
2 обслужващи, магазин, средно образование;
4 общи работници строителство на сгради, основно образование;
3 кофражисти, средно образование;
1 главен счетоводител, висше образование/ Счетоводство;
2 общи работници, основно образование;
1 машинен оператор, шиене на облекла, средно образование;
1 машинен инженер, висше образование/ Инженерство-комбинирани програми;
1 настройчик, металообработващи машини с цифрово управление, средно образование/оператор на машини с ЦПУ;
2 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование;
1 прочиствач- шмиргелист, отливки, средно образование;
1 заварчик, средно образование;
1 технически сътрудник, медицинско или фармацефтично образование;
1 шивач, средно образование;
1 заварчик, средно образование;
2 рентгенови лаборанти, висше образование „Медицинска диагностика и лечебни технологии”;
5 медицински лаборанти, висше образование „Медицинска диагностика и лечебни технологии”;
8 медицински сестри, висше образование „Здравни грижи”;
20 лекари, висше образование „Медицина”;
3 фелдшери, полувисше образование.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:

-За обучение по време на работа

1 деловодител;
2 общ работник;
1 машинен оператор, металообработващи машини;
1 обслужващ, магазин;
20 работника, поддръжка сгради;
1 работник, дезинфектор.

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”, на ОП “Развитие на човешките ресурси”

1 рецепционист, хотел, средно образование;
1 масажист, средно образование;
1 продавач на хранителни продукти, средно образование.

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 шофьор товарен автомобил, средно образование, кат „С”;
2 пазачи, невъоръжена охрана, основно образование;
1 администратор, търговски отдел, средно образование, много добра компютърна грамотност;
1 обслужващ бензиностанция, средно образование;
2 общи работници, основно образование;
1 машинен оператор, средно образование;
1 машинен оператор шиене, основно, средно образование;
1 фелдшер, ЦСМП, висше образование „Медицина“;
5 лекари, ЦСМП, висше „Медицина“;
6 лекари, висше „Медицина“.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

2 продавач- консултанти;
1 работник зареждане на рафтове;
1 обслужващ бензиностанция;
1 общ работник.

-За обучение по време на работа

*Работни места разкрити по проект „Заетост за теб”, Приоритетна ос 1: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР 2014 – 2020 г на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

1 продавач- консултант /авточасти/, средно образование.

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 Продавач-консултант – средно образование;
2 Оператор, производствена линия – средно образование;
1 Работник, товаро-разтоварна дейност – основно образование;
1 Медицинска сестра – висше-„здравни грижи”;
1 Лекар по дентална медицина – висше „Бакалавър”, специалност – „Стоматология”
5 Акушерка – висше „Бакалавър”, специалност – „Медицинска сестра”;
3 Медицински лаборант – висше „Бакалавър”, специалност – „Медицински лаборант”;
1 Рентгенов лаборант – висше „Бакалавър”, специалност – „Рентгенов лаборант”;
15 Медицинска сестра – висше „Бакалавър”, специалност – „Медицинска сестра”;
1 Лекар – висше „Магистър”, специалност – „Ендокринология и болести на обмяната”;
1 Лекар – висше „Магистър”, специалност – „Кардиология”;
1 Лекар – висше „Магистър”, специалност – „Пневмология и фтизиатрия;
1 Лекар – висше „Магистър”, специалност – „Гастроентерология”;
2 Лекар – висше „Магистър”, специалност – „Вътрешни болести”;
1 Фелдшер/лекарски асистент – професионален бакалавър, специалност – „Медицина”;
6 Лекар – висше „Магистър”, специалност – „Медицина”.

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе