Двустранна търговска камара България – Румъния откри своя офис в Силистра

На 13 май 2022 г. Двустранна търговска камара България Румъния (ДТКБР) откри своя трети офис в град Силистра и продължава серията си от срещи с бизнеса в България, като организира Бизнес Форум за икономическо сътрудничество между България и Румъния.

Събитието се проведе, както следва:

10.00 – 10.30 – Официално откриване на новия офис на ДТКБР –  ул. „Дръстър“ 36, гр. Силистра.

10:45 – 13:00 – Стартиране на Бизнес Форум Зала на Община Силистра – ул. „Москва“ 1,

Основни теми, които бяха дискутирани на форума:  Представяне на успешни проекти между България и Румъния; Основни области и сектори на интерес; Фокус върху различни индустрии с потенциал за бъдещо развитие. Организатор и координатор на форума е Двустранната търговска камара България – Румъния.

Презентации:

г-н Дору Драгомир – Председател на ДТКБР  и г-н Ангел Бренишки (Управител на ININTECH – Ирландия и Председател на Европейския Институт по Киберсигурност)

Модератор на форума: г-н Светослав Кьосев – Заместник Председател ДТКБР

ДТКБР има за цел да подпомага и насърчава търговията между компании от различни сектори на икономиката, опериращи на румънския и българския пазар, както и да предоставя пакети от допълнителни услуги/ продукти за компании от региона. Дейността ѝ е насочена да стане най-голямата платформа, предоставяща актуална информация за бизнес средата в Румъния и България и да развива комуникационна система за надграждане на бизнес отношенията между двете държави. Камарата насърчава бизнес интересите на компании, които искат да стартират или доразвиват своя бизнес в България и Румъния и популяризирането им в световен мащаб.

ДТКБР предоставя необходимата подкрепа на съществуващи организации и институции в двете страни чрез собствените си офиси в София, Силистра и Букурещ. Дейността на Камарата е ориентирана към насърчаване на сътрудничеството между България и Румъния и подпомагане изпълнението на различни трансгранични проекти. ДТКБР се фокусира върху активното включване на бизнеса в области като търговия, индустрия, услуги, доставки на нефт и газ, селско стопанство и туризъм чрез организиране на специални срещи, форуми и конференции.

В тази връзка и в съответствие с актуалната международна обстановка, ДТКБР реши да започне поредица от събития в 8 различни региона на България, за да представи информация за румънския пазар, общата икономическа ситуация и възможностите, които се откриват пред компаниите от България.

Официални гости на форума са: Нейно Превъзходителство Г-жа Бръндуша Предеску – Посланник на Румъния в Република България, г-жа Катя Кръстева – Областен управител на Областна Администрация Силистра и д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра.

Сред гостите присъстваха представители на румънския и български парламент, представители на местната власт от България и Румъния,  представители на различни трансгранични организации, представители на бизнеса в региона, партньори и членове на Двустранна търговска камара България – Румъния.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе